Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση του πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
                                                                     Τι είναι η Ενεργειακή Επιθεώρηση;

Η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές που κατέχουν τη σχετική ατομική Άδεια

                                                                     Τι είναι το ΠΕΑ;
Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία ενώ υπάρχουν και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
         Τι είναι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής;
 Είναι το φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και λεβήτων και     εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, το οποίο έχει αποκτήσει τη σχετική προς άδεια.


Ο Μενέλαος Ξενάκης  είναι ένας από τους πρώτους 417 ενεργειακούς επιθεωρητές που ανακοινώθηκαν τέλη Δεκεμβρίου από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  με  Αρ. Μ. ΕΥΕΠΕΝ: 274.

                                                                         Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;
Για περιπτώσεις κατοικιών:
-          για ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ       (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
-          για διαμέρισμα: 2,0 ευρώ/τμ                           (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)
-          για μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ                        (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία)
-          έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ                               (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)
-          πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ


                                                                      Που μπορώ να βρω το νομικό πλαίσιο;

Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στο πεδίο «Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ», 


Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Ανανέωση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Ικανοποιητική κρίνεται η εξέλιξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», από την πρώτη απόφαση υπαγωγής που έχει εκδοθεί τον Ιούλιο 2011 έως σήμερα, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και του γεγονότος ότι απευθύνεται σε νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανέρχεται σε 47.000, από τις οποίες περίπου οι μισές έλαβαν προέγκριση δανείου, ενώ για άνω των 10.000 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 95 εκ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Επίσης, αναφορικά με τις εκταμιεύσεις, 4.400 αιτήσεις έχουν λάβει προκαταβολή δανείου ενώ 1.800 ολική εκταμίευση.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και ανανέωσης του προγράμματος, το ΥΠΕΚΑ προχωρά σε αλλαγές του προγράμματος, κατόπιν διαπίστωσης της ανάγκης περαιτέρω στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων, διευκόλυνσης των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», παροχής μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά, και άρσης περιορισμών κατόπιν αποτύπωσης των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις έως σήμερα πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις.

 Οι αλλαγές του προγράμματος είναι:
 Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό τις 20.000 €, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού
 Άρση των περιορισμών σχετικά με α) κτήρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη
 Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια
 Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων
 Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του Π/Υ της κάθε αίτησης
 Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 € (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία

Το πρόγραμμα πλέον έχει διαμορφωθεί ως εξής:
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με ευνοϊκούς όρους.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.
Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.
 
Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Κατηγορία Ωφελούμενων
A1
A2
B
Ατομικό Εισόδημα
Α.Ε. ≤12.000€
12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€
40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Οικογενειακό Εισόδημα
Ο.Ε. ≤ 20.000€
20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€
Κίνητρο
70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των  προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή  στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. 
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
1.       Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη  πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
2.       Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
3.       Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία. 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
       ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης

1.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):250 €/m2
1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):280 €/m2
1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες:75 €/m2
1. . Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα:
Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία

2.Τοποθέτηση Θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος /στέγης και της πιλοτής

2.Α. Για δώμα: 40 €/m2
2.Β. Για εξ.θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή:50 €/m2
2.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
i) για P<70 kW: 6.000 €
ii) για 70≤ P<150 kW: 8.000 €
iii) για P ≥ 150 kW: 11.000 €
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 €
3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία
3. . Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 €
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά διαμέρισμα

Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
  1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
  2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
  4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
  5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. Έως σήμερα, έχουν υπαχθεί πάνω από 10.000 πολίτες.Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε υφιστάμενα κτίριαΤο γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας μέσω:

Αντικατάσταση κουφωμάτων - υαλοπινάκων
Σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό του γραφείου μας σας προτείνουμε τις βέλτιστες οικονομικές λύσεις στην επιλογή των κατάλληλων κουφωμάτων της περίπτωσης σας.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
Αναβαθμίζουμε το σύστημα θέρμανσης αυξάνοντας την απόδοση του, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση πετρελαίου.
Προτείνουμε λύσεις αντικατάστασης του συμβατικού λέβητα πετρελαίου με νέας τεχνολογίας συστήματα που χρησιμοποιούν             άλλες ηπιότερες μορφές ενέργειας.

                                                        Εξωτερική θερμομόνωση

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης περιορίζει στο ελάχιστο  την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού του κτιρίου εξοικονομώντας ενέργεια μέχρι και 60% σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους μόνωσης.  Εξαλείφει τις θερμογέφυρες ,εμποδίζει τον σχηματισμό συμπυκνωμάτων υδρατμών με αποτέλεσμα την αποφυγή εμφάνισης υγρασίας ή μούχλας.
Σε συνεργασία με έμπειρα συνεργεία αναλαμβάνουμε την πλήρη εφαρμογή και τοποθέτηση του συστήματος

 Ενεργειακές μελέτες για νέα κτίρια
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή μελέτη  (Κ.Εν.Α.Κ )
 σύμφωνα με το νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης για την έκδοση νέας  οικοδομικής άδειας

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική βασίζεται στην κατανόηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά και έχει σαν στόχο να προσφέρει ένα θερμικά άνετο και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον, μειώνοντας στο ελάχιστο την επίδραση τους στο περιβάλλον, προστατεύοντας την υγεία του ανθρώπου και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής σε ένα ορθά σχεδιασμένο σύνολο
Η τρόποι επίτευξης αυτών των στόχων είναι τρείς :

Α. Ο κατάλληλος σχεδιασμός του κτιρίου σύμφωνα με το τοπικό κλίμα και την ηλιακή γεωμετρία
Β. Ο οικολογικός τρόπος δόμησης με προσεχτική επιλογή υλικών φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που δεν εκπέμπουν επικίνδυνες ακτινοβολίες η ρύπους .
Γ. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, συμβατικής, μη ανακυκλώσιμης μορφής ενέργειας  (πετρελαίου, ηλεκτρικού) , αξιοποιώντας  τις περιβαλλοντικές πηγές ενέργειας (ήλιος, νερό, αέρα, έδαφος).